Medlem i Emblem bedehusforsamling

Ønsker du å bli medlem av Emblem bedehusforsamling, eller har spørsmål om hva det betyr å være medlem i forsamlinga?

Da kan du ta direkte kontakt med pastor Arild Ove Halås på mobil 990 87 899. Du kan også sende en mail til arildove@emblembedehus.no eller til emblem@imf.no

Medlemsskap koster fra 2024 kr. 200,- pr år pr. voksen. Familier betaler kr. 500,- og da er alle barn/ungdommer medlemmer sammen med foreldrene frem til det året de fyller 18 år. Alle som er medlemmer og er 15 år eller mer har tale- og stemmerett i årsmøtet m.m.

Emblem bedehusforsamling er innmeldt i ImF Sunnmøre og slik også en del av ImF (Indremisjonsforbundet). Vi har en arv fra det som ofte kalles for bedehus-tradisjonen, men er samtidig en moderne forsamling når det gjelder uttrykksformer og arbeidsformer. Vi ønsker å forene det beste fra den gode bedehusarven  med det beste av det Herren har gitt oss også i vår tid.

Vi ønsker at alle skal få oppdage og ta i bruk den rike nådegaveutrustningen hver enkelt kristen har fått som gave av Den Hellige Ånd. Vi ønsker å utrust hver enkelt til et levende disippel-liv, fra de aller yngste til de eldste.

Vi er en forsamling som har et svært sterkt fokus på barna, tenåringene og ungdommene våre.

Her en noen hovedpunkt i vår tro og lære:

Vi er en evangelisk luthersk forsamling og dette ligger til grunn i vår lære og teologi, blant annet i forståelsen av dåp og nattverd. Samtidig har vi både medlemmer og andre aktive på bedehuset som ikke har et luthersk læreståsted.

Vi tror på Jesus Kristus som Guds enbårne sønn, som kom, levde, døde og sto opp igjen for å frelse oss fra vår synd og gi oss fellesskap med Gud vår skaper og herre. Vi tror med glede og frimodighet på alle de sentrale klassiske lærepunkt som den kristne kirke har hatt helt tilbake til Jesus og apostlene.  Dette gjelder  blant annet at Gud er universets skaper og opprettholder, treenigheten, inkarnasjonen (Jesus som sann Gud og sant menneske), jomfrufødselen, Jesu soningsdød for våre synder, Jesus sin fysiske/legemlige oppstandelse, Jesu himmelfart, vi tror på talsmannen Den Hellige Ånd og vi tror at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi tror at en personlig tro på Jesus er veien til Guds frelse, og vi tror på at det finnes en evig herlighet å vinne hos Jesus, og en fortapelse som Jesus kan frelse oss fra.

Vi tror at hele Bibelen er Guds ord og gyldig også i vår tid som grunnlag for våre liv og for vår lære.

Vi tror at det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne er den samlivsform Gud innstiftet  ved skapelsen og bekreftet av Jesus. Vi tror derfor at dette er Guds vilje for samliv, kjærlighet og seksualitet.

Ønsker du å vite mer om vår tro og teologi, er du spørrende til hva dette betyr og lurer på om du kan være aktiv i vår forsamling? Lurer du på om du kan bli medlem selv om du kanskje ikke er enig i alle ting forsamlingen lærer?

Vær frimodig å ta kontakt med pastor Arild Ove for en samtale om disse tingene. En slik samtale er konfidensiell og kan gi deg et grunnlag til å avgjøre om medlemskap er noe for deg eller ikke.