Barne- og ungdomsarbeidet

Vi er en menighet som har et sterkt fokus på barna, tenåringene og ungdommene våre. Vi ønsker at de skal utrustes til å være Jesu disipler gjennom hele livet. AWANA Norge sitt motto for barna er også vårt motto:

Vi vil at barna, tenåringene og ungdommene våre skal lære å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

På årsmøtet 2023 ble det vedtatt en trosopplæringsplan som skal hjelpe oss å ha et helhetlig fokus på arbeidet fra 0-18 år. Vi ønsker også å være en menighet som gir god hjelp og støtte til foreldrene med fokus på tro i hjemmet.

Vi har pr. dato følgende lag og aktiviteter for barn- og ungdom:

Gullivergjengen 3-6 år, samlinger mandager i oddetallsuker kl.17.00-17.30. Ettermidddagen starter med gratis middag for hele familien kl.16.15, og når barna har samling, kan de voksne sitte å ta en kopp kaffe, og småsøsken leke.

Tusenfryd, kor for 1.-7.klasse, øver hver mandag i partallsuker, kl.17.30-18.45.

Junior-Ving 1. -4.klasse. Hver onsdag i oddetallsuker fra kl.17.30-18.45.

Store-Ving   5.-7.klasse. Hver onsdag i partallsuker kl.17.30-19.00.

Søndagsskolen, for alle til og med 8.klasse, delt i fire forskjellige grupper. Datoene står under hovedkalender på fremsida.

Respons ungdomskor fra 8.kl. og oppover. hver mandag kl.19.00-21.15.

Ungdomskvelder, fra 8.kl. og oppover. Hver fredag kl.20-24. Her veksler det mellom lavterskeltilbud med vanlig U, UXL som er vår store ungdomskveld hvor ofte U-bandet deltar og vi har disipelkvelder for ungdom.

Bibeltimer for ungdom en gang i måneden.

Bibelgrupper for konfirmanter, barn, tenåringer og ungdom.

Konfirmantarbeid med konfirmantopplæring og konfirmasjon hver vår.

Telefonnummer til ansvarlige finnes på kontaktsiden.