Respons

61893173_10156931474025219_1158574184079556608_n
Respons er eit kreativt, kristent ungdomstilbod med vekt på sang og musikk. Eit mål er å gi ungdomane høve til å utvikle seg musikalsk, kreativt, sosialt/menneskeleg og åndeleg.

Målgruppe er ungdom fra 8.klasse til 3. klasse videregående.  Rsepons øver hver mandag kl 1900-2115 på Emblem bedehus.

Musikkstil og opplegg er i stor grad prega av ungdom. Ein del av korets repertoar er skrive av musikalsk leiar Arild Berstad. Stilmessig spenner dette frå salmer i ungdommeleg stil til gospel, pop og jazzrock og blanding av ulike stilarter.

Koret har eige 6-manns band, og eig også eit eige lys- og lydanlegg som ei intern teknikargruppe på fem personar tar seg av.

Koret held konsertar og opptrer i ulike samanhengar – mest på ungdomsarrangement, men også ved tradisjonelle «store begivenheter» som konfirmasjonar, på julaftangudsteneste, på 17.mai-arrangement m.m.

Respons er knytt til Emblem bedehus og er ein del av ungdomsaktiviteten i Emblem bedehusforsamling. Koret har ingen opptakskrav og legg vekt på lav terskel inn i miljøet. I dag har koret i overkant av 100 medlemer – ein tredjedel av dei gutar – fordelt på alderskulla oppover tenåra. De fleste er rekruttert frå indre bydel. Noen er også fra ytre bydel, Åse/Lerstad, Sula, Skodje, Spjelkavik og Sykkylven.

Årlig driftsbudsjett er på mellom 300.000 og 800.000 kroner, avhengig av størrelsen på sommarturane, innkjøp av nytt utstyr og andre prosjekt. Ein stor del av kostnadane blir dekka av eigenandeler (ca. 70 %).

Styret i koret består av 4 kormedlemer valgt av ungdommene selv, i tillegg til musikalsk leder og en voksenleder.

Kilde: ungdomskoret.com

Trykk her for å se Ungdomskoret Respons sin Facebook side