Søndagsskole

sondagsskolenVi har søndagsskole annenhver søndag, kl. 11.30. Det går an å komme direkte til
søndagsskolen, inngang nede, eller komme til gudstjensten kl. 11.00, og gå sammen med de
andre barna derifra.

Barna er delt inn i tre grupper:
 Gullivergjengen (3 år – 6 år)
 Tårnagentene (1.-4. klasse)
 Awana-gjengen: T&T (5.-8.klasse)

Ta kontakt med Stine ( stine@emblembedehus.no) dersom noen kan tenke seg å være med som leder. Vi trenger flere ledere, både til de eksisterende gruppene, og også til å lage en gruppe for de aller minste.