Tjeneste på Emblem Bedehus?

Emblem Bedehus består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Vi har alle forskjellige talenter, nådegaver og engasjement! Forsamlingen er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer man går på, så er det et fellesskap man tilhører.

Det hadde vært umulig å gjennomføre slike gode møtepunkter og arrangementer uten alle dere frivillige som er med å bidrar i tjenesten. Vi er takknemlig for alle som bidrar i stort og smått.  Har du ikke anledning til å være med i en tjeneste, så er du selvsagt velkommen til å være en del av fellesskapet likevel!

Er du interessert i å bidra på bedehuset, gå inn på dette dokumentet og kryss av på den tjenesten som du er interessert i å være med på: Tjeneste på Emblem bedehus