Misjonsprosjektene våre

Vi ønsker å være en forsamling som ikke bare er opptatt av vårt eget arbeid, men som også bidrar sammen med andre som arbeider med å spre de gode nyhetene om Jesus Kristus. Gjennom forbønn, omsorg og økonomisk støtte vil vi ha fokus på både indre og ytremisjonsarbeid. Vi har som mål at minimum 10 % av alle våre inntekter skal sendes videre til våre misjonsprosjekt.

I vårt eget nærområde støtter vi arbeidet som ImF Sunnmøre driver og  leirarbeidet på Orreneset Misjonssenter og på Brusdalsheimen. I tillegg gir vi også årlig en støtte til arbeidet i Radio Sunnmøre.

Emblem bedehusforsamling har 3 misjonsprosjekter. Hvert misjonsprosjekt mottar en økonomisk støtte på kr. 100 000,- fra oss over en treårsperiode.

ÅPNE DØRER SITT ARBEID I SYRIA

Åpne Dører driver 160 ulike håps-senter i Syria. Dette er kirker som er omgjort til håpssenter hvor folk kan få hjelp til ulike behov. Slik blir disse kirkene Guds utstrakte hånd til mennesker som lever i et land med krig og mye uro.

UKRAINA

Vi har flere samarbeidsmenigheter i Ukraina som vi støtter gjennom organisasjonen Ukrainahjelpen i Ålesund. Vi får være med å arrangere leirer for barn- og ungdom, støtte lokale menigheter og delta i diakonalt arbeid, blant annet gjennom utdeling av matposer til jul m.m. Etter at krigen kom til Ukraina har vi også bidratt sterkere i humanitært arbeid.

Mange av de som har flyktet fra krigen og kommet til Sunnmøre har funnet seg tilrette som en del av forsamlingen vår, noe vi er svært takknemlige for.

ISRAEL

Menigheten Beit Eliahu I Haifa ble grunnlagt av Den Norske Israelsmisjon, og er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. De driver et omfattende menighetsarbeid for alle aldersgrupper, og er ikke så ulik vår egen forsamling.