Ungdomskveld / Emblem U

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er ungdomskveld på Emblem bedehus hver fredag kveld kl.20-24. Det for alle fra 8.klasse og oppover. Det er alltid andakt og kiosk, og noen ganger lovsang, lek, konkurranser og Café23 på loftet.

Det er bare i sommerferie, juleferie og påskeferie, og ved helt spesielle tilfeller, at det ikke er ungdomskveld. Let oss opp på facebook på «Emblem U» for å være oppdatert!

Bruk skjemaet under for å melde deg inn i Emblem U.