Keltisk kveldsbønn

Ein torsdag i månaden har vi keltisk kveldsbønn torsdag kl. 2100-2145

Velkommen til ein stille kveld
Du kan nytte eigen bibel, eller tekst fra arket ved inngangsdøra.
Vi gir oss sjølve og kvarandre fred, både når vi kjem og går. Du kan kome og gå når du vil, i tidsrommet kl. 2100 – 2145.
Kl. 2130 samlast vi i halvringen framme, til eit enkelt bønneoppsett som du får tildelt der. Det startar og avsluttast med instrumental musikk. Etter dette kan du framleis bli verande i stillhet til kl. 2145, eller gå stille ut og heim.
Guds fred