Bli medlem

Vi er en flergenerasjonsmenighet og har ca. 250 medlemmer i aldersgruppen 0-90 år. Ved å bli medlem i forsamlinga viser du at dette er din menighet og stedet hvor du vil ha din tilhørighet. Vi ønsker å være en «åndelig heim» for både små og store, og arbeider fortløpende med å bli enda bedre på å ta imot nye som kommmer til felleskapet vårt. Vi har også et sterkt fokus på at vi skal ta godt vare på hverandre, på tvers av både generasjoner, interesser og bakgrunn.

Ønsker du å bli medlem (eller er nyskjerrig på om dette er noe for deg) kan du sende en SMS til pastor Arild Ove Halås på 99087899. Da får du tilbud om en medlemssamtale hvor du får mere informasjon om hva forsamlingen er, hva vi lærer og hvordan vi ønsker å være i møte med hverandre.

Medlemsskap koster kr. 100,- pr. person og kr. 300,- for familier. Da er alle barn under 18 år en del av familiemedlemsskapet. Alle medlemmer over 15 år har tale- og stemmerett på forsamlingens årsmøte.