Læregrunnlag

Som forsamling/menighet er vi innmeldt i ImF Sunnmøre og igjennom det i Indremisjonsforbundet. Vi er en forsamling med et evangelisk luthersk læregrunnlag slik det kommer til uttrykk i de tre apostoliske trosbekjennelsene (den apostoliske, den nikænske og den athanasianske). I tillegg Luthers lille katekisme og Den Augsburgske trosbekjennelsen/Augustana.

Vi er en bedehusforsamling og ønsker å bære med oss det beste av arven vi har fra bedehusbevegelsen. Dette gjelder fokus på nådegavebasert gjeneste, engasjert trosliv for den enkelte, kjærlighet til Bibelen som Guds ord, diakonalt arbeid, fokus på bønn, allsidig bibeltro forkynnelse m.m. Samtidig ønsker vi ikke å leve i et vakum på bedehuet, men ta imot inpulser og lærdom fra andre kristne sammenhenger

Vi har flere medlemmer og andre personer som er aktive i forsamlinga vår som ikke deler et luthersk kristendomssyn i ett og alt. Dette ser vi som en rikdom for felleskapet vårt selv om det luthersk læregrunnlag ligger fast.

Vi tror og bekjenner at hele Bibelen er Guds evige og hellig ord som skal være grunnlaget for vårt arbeid, vår undervisning og alt vårt arbeid. Vi tror at Guds vilje for våre liv er ubetinget god, og at denne er åpenbartfor oss i Bibelen.

Vi ønsker å være lydhøre og åpen for Den Hellige Ånd og hans gaver og gjerning. Vi er nok mer åpen for ulike karismatiske uttrykk enn det som tradisjonelt har vært vanlig i bedehusbevegelsen. Våre gudstjenester har flere faste ledd, samtidig som de er preget av friheten som mange kjenner fra både bedehuset og ulike frimenigheter.

Når det gjelder sang- og musikk har Emblem bedehus i lang tid vært en pioner for å kombinere det beste både fra nyer lovsangstradisjon samtidig som vil bærer med oss mange av de gamle salme- og bedehussangene.