Endringer i program grunnet nasjonale tiltak innført 15. desember

Ved unntak av bønnemøte på torsdag 16. desember og Åpen Stall på julaften, utgår alle aktiviteter på bedehuset frem til og med 09. januar 2021.

Julekonserten blir sendt i opptak på søndag 19. desember kl.11 og julaftengudstjenesten blir sendt i opptak kl. 15 den 24. desember.

 

Følg med på Facebook for mer informasjon:

https://www.facebook.com/emblembedehus