Endringer av planer i vårsemesteret

Koronasituasjonen skaper konsekvenser for aktivitene på bedehuset også.

  1. Det blir ingen våraksjon med grautlaurdag, men vi oppforder alle til gi en digital gave til bedehuset på Vippsnr: 570939, eller på kontonummer: 6550.05.85956. Merk med: VÅRGAVE 2021.
  2. Det blir ikke arrangert U fredag 28. mai
  3. 28.-30. mai blir det ingen søndagsskoleweekend på Orreneset men det blir et alternativt dagsopplegg.
  4. Søndag 30. mai blir det gudstjeneste med åpning for flere tilstede, vi har vel plass til 70-80 stk. Registrering ved oppmøte. Ingen påmelding. Først til mølla prinsippet gjelder. Ikke streaming.
  5. Søndag 06. juni blir det gudstjeneste med foreløpig maks 50 personer med faste tilviste plasser. Registrering ved oppmøte. Ingen påmelding. Først til mølla prinsippet gjelder. Denne gudstjenesten blir også streamet live på Facebooksiden vår.
  6. Det blir søndagsskole-familiesøndag 6. juni, i etterkant av gudstjenesten, kl.12.30, en uteaktivitetsdag på Borg. Mer informasjon kommer. Forbehold i forhold til smittesituasjon.
  7. Tirsdag den 08. juni blir det informasjonsmøte for aktuelle konfirmanter og foreldre/foresatte.
  8. Søndag 13. juni blir det dessverre ingen aktivitet her på huset.
  9. Søndag 20. juni er det planlagt gudstjeneste med Respons. Mer informasjon kommer.
  10. Søndag 27. juni er det planlagt gudstjeneste med barnedåp. Mer informasjon kommer.